Nieuwsbrief maart 2009

Lustrum voorjaar 2009: Achter de muziek aan! Stadswandeling door Utrecht

willibrordeskerkuithang1cs94.jpgNadat er de afgelopen jaren heel diverse thema's aan de basis van onze concerten hebben gelegen zoeken we het dit voorjaar dicht bij huis. Als je probeert uit te vinden wat de invloed van amateurmusici is geweest op de ontwikkeling van het muziekleven in Utrecht merk je dat die enorm was. Zonder amateurmusici was het nooit tot een hoogstaande muzikale cultuurbeoefening in onze stad gekomen. Het Ad Hoc Orkest duikt in de rijke muzikale geschiedenis van de stad Utrecht...

driftsc25.jpgZo kon het gebeuren dat Schumann in Utrecht op bezoek kwam om zijn eigen Rheinische Symfonie te dirigeren hij, geheel naar zijn genoegen, voor een orkest van 'Schuster und Schneider' kwam te staan. Johannes Brahms bezocht graag de Utrechtse familie van amateurmusici de Fam. Engelman. Hij waardeerde de Utrechtse orkestpraktijk duidelijk meer dan die in Amsterdam waar hij de woorden sprak: 'musizieren tue ich weiter nur in Utrecht'. Hendrik Andriessen, de vader van Jurriaan en Louis, werd in 1934 benoemd tot organist en koordirigent van de Catharijnekathedraal en componeerde veel kerkmuziek. Mozart logeerde in Plaets Royaele waar zijn zus ziek werd. Ze zaten enkele weken aan Utrecht gekluisterd. In het gebouw van Kunsten en Wetenschappen traden beroemde bespelers als Robert en Clara Schumann, Brahms en Saint-Saëns op.

domstadhuisbrug3sc155.jpgIn hoeverre zijn hun sporen nog in de stad terug te vinden? Zijn wij als Ad Hoc Orkest niet zelf een van deze sporen, net als de vele orkesten en koren met ons? Welke muziek is een erfenis van Utrecht als muzikale stad? Om daar achter te komen maken we met ons publiek een stadswandeling  langs de muzikale bronnen van de stad Utrecht. We willen inspiratie opdoen bij de straatorgels en het Domcarillon. We gaan luisteren of Mozart nog te horen is op de plaats waar hij meer dan twee eeuwen geleden een concert gaf en of de echo’s van het orgelspel van Richard Hol nog in de Domkerk klinken, net als in de tijd van Johan Wagenaar en Catharina van Rennes.

Hoe ziet ons lustrum eruit?
ograchtsc25.jpgOp zondagochtend 14 juni a.s. starten we in het gebouw van Kunsten en Wetenschap aan  de Mariaplaats, hartje stad, waar het eerste deel van ons lustrumconcert plaatsvindt. Daarna staan de gidsen van het Gilde klaar om u door de binnenstad te loodsen langs allerlei plekken die in de laatste 500 jaar voor het Utrechtse muziekleven van belang zijn geweest. Arie Abbenes, onze stadsbeiaardier, geeft speciaal voor de gelegenheid een concert op het Domcarillion en op verschillende plekken langs de route vindt u bevriende ensembles die passende muziek ten gehoren brengen. De musici zijn net als de leden van het Ad Hoc Orkest amateurs. Uiteindelijk keert u weer terug naar K&W om het tweede deel van ons concert bij te wonen. Op het repertoire staan werken van Brahms, Schumann, Wagenaar, Strategier en van Rennes; componisten die allemaal een bijzondere band met Utrecht hebben.
Hoe mooi de Utrechtse binnenstad ook is, we begrijpen dat het niet voor iedereen haalbaar is om aan een stadswandeling deel te nemen. Voor die deelnemers regelen we een aangepast programma. Van de complete route geven we een prachtig wandelboekje uit. Op 14 juni loopt u een deel van de route, maar met het boekje in de hand kunt u later op eigen gelegenheid nog eens de hele wandeling lopen.

nieuwegrachtgevels2sc200.jpgRepertoire
Johannes Brahms: Academische Feestouverture (1880)
Johannes Wagenaar (1862-1941): Larghetto voor hobo en orkest op. 40
Herman Strategier: Musica festiva (1969) en Sonatine voor orkest (1978)
Robert Schumann: Celloconcert op. 129 (1850)
   
Solisten en ensembles
Stadsbeiaardier Arie Abbenes, Koperkwintet PentaBrass en strijkkwartet The Wallpaper Company hebben hun medewerking inmiddels toegezegd. De hobosolo in het Larghetto van Strategier wordt ingevuld door onze eigen hoboïsten.
  
Wandelen met het Gildehoogtsc25.jpg 
Zoals altijd bij onze projecten hebben we gezocht naar een geschikte partner en in het Gilde Utrecht hebben we die gevonden. De merendeels 50-plussers van het Gilde voelen zich nooit te oud om te ontdekken en delen graag hun kennis en vaardigheden met anderen. Ongeveer tweehonderd vrijwilligers zijn actief op terreinen als rondleidingen, culturen en talen, en op het gebied van advies, begeleiding en voorlichting. Voor het Ad Hoc Orkest gaan zij de wandelingen door de Utrechtse binnestad leiden.
 
Kunsten & Wetenschappen
Het Gebouw voor Kunsten & Wetenschappen (K&W) is hét gebouw voor muziek met een schatrijke historie. Veel Nederlandse premières vonden er plaats en veel klinkende namen stonden er op het podium. K&W is het oudste openbare concertgebouw van Nederland en werd in 1874 gebouwd op de fundamenten van de oude Mariakerk. Honderd jaar later kwam in het bezit van het Utrechts Conservatorium. In 1988 verwoestte een brand vrijwel het hele pand waarvan alleen de buitenmuren overeind bleven. Gelukkig kon de oude glorie van het gebouw worden hersteld.

muuranker3cs70.jpgLocatie: Kunsten & Wetenschappen , J.M. Fentener van Vlissingenzaal, Mariaplaats 27,  Utrecht
Aanvang: 11.00 uur
Toegang: € 12,50
Kinderen: € 7,50 (t/m 12 jaar)
Vrienden: € 10,- zie 
Vrienden van het Ad Hoc Orkest
Kaarten aan de zaal of reserveren via de website vanaf 20 april 2009

minresc25.jpg
Sponsorloop Achter de muziek aan!
Onze lustrumplannen zijn bepaald ambitieus te noemen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het op 14 juni een geweldige dag wordt. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in en verschillende subsidieverstrekkers, o.a. de Gemeente Utrecht, de Provincie Utrecht en diversee fondsen, hebben hun steun al toegezegd. De ervaring leert echter dat een lustrumjaar een stevige bres in de eigen middelen van het orkest slaat en toch willen we graag al die mooie plannen realiseren. We houden daarom een speciale 'sponsorloop'. Voor een extra donatie van € 10,-, of een veelvoud daarvan, plaveit u voor ons ubevindtzichc1tr2.jpgsymbolisch 56 meter van onze wandelroute, die in totaal zo'n 6,5 kilometer bedraagt.

Wij bevinden ons hier
Hieronder kunt u aan de groene route zien hoe ver we al op weg geholpen zijn door de Vrienden van het Ad Hoc Orkest. Als u ook met ons achter de muziek aan wilt, dan kan dat door uw sponsorloop-gift van ten minste € 10,- over te maken op giro 31.62.112 t.n.v. Penningmeester Ad Hoc Orkest te Utrecht o.v.v. sponsorloop 2009.
sponsorkaartv1cs600.jpg


Foto's Joost Helberg

 Openbaar concert 13 december 2008jkorkests230.jpg
Na lekker stevig repeteren in de laaste weken voor het concert waren we er zaterdag 13 december helemaal klaar voor. De concerten vooraf in De Geinsche Hof en Het Houtens Erf zorgden voor de juiste inspiratie; ze hadden ons al veel publiek en positieve reakties opgeleverd. Ondanks de stevige concurrentie van o.a. een meezing Messiah in de Jacobikerk zat onze Wilhelminakerk goed vol met het eigen Ad Hoc publiek. Iedereen had er duidelijk zit in. Tineke, onze concertmeester, begon met haar charme offensief om, met het oog op het komende lustrum, ons gestaag groeiende vriendenkring een flinke impuls te geven. Het publiek was duidelijk niet tegen het prachtige aanbod, haar vasthoudendheid en haar charmes bestand. (Na de pauze: 'Ik wil u de tussenstand niet onthouden én u kunt nog steeds vriend worden.') We hebben er een flink aantal vrienden bij.jkcellisc250.jpg

Om een verdere indruk van de avond te geven wat publieksreacties op een rij. 'Wat mij prettig opviel was dat jullie orkest gegroeid is en bij vlagen boven zichzelf en de noten uitsteeg. Ook het repertoire was erg leuk. Origineel om met de blazers te beginnen; de Bizet was mooi, zeker het tweede deel; Tell een goede uitsmijter.' Verder klonk er in de wandelgangen 'wat een leuk programma', 'wat zijn jullie goed geworden', 'wat een goeie blazers' en 'ik vond Bizet het mooist'. We zijn trots op de complimenten die we ontvingen. Het naborrelen met het publiek in de kerk was levendig en gezellig. De nazit bij Jan Primus was zo mogelijk nog gezelliger. En nadat het jonge Ad Hoc-volkje naar de disco was vertrokken, had de waard nog de grootste moeite om de laatste musici met de bijbehorende koffers na sluitingstijd naar buiten te dirigeren... 

Neem voor het verslag van onze Night of the Proms bij Zon en Schild een kijkje op de website.
jkblazerssc550.jpg

Foto's Joost Koedam

 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •