Nieuwsbrief april 2011


Voorjaar 2011: Finlandia

Voor ons voorjaarsproject zoomen we dit jaar in op Finland en dan vooral op het Finse nationale epos de Kalevala. De Kalevala is ontstaan door de inspanningen van Elias Lönnrot. Lönnrot, van beroep arts, was zeer geïnteresseerd in de Finse taal en folklore en reisde tussen 1828 en 1834 door het oostelijke Karelië om materiaal te verzamelen. In dit gebied leefde de ruim duizend jaar oude mondelinge volksoverlevering nog volop.
kalevalas.jpgDe 50 runen (gezangen) van het epos uit 1849 beschrijven de geschiedenis van het Finse volk van de schepping tot de intrede van het Christendom. Het centrale thema in de Kalevala is de strijd om de 'sampo' (een magisch object dat welvaart brengt) tussen het land van Kaleva in het Zuiden en Pohjola in het Noorden. Hoofdrollen zijn weggelegd voor de magische held Väinämöinen, de smid Ilmarinen en de vrijbuiter Lemminkäinen. Naast de heldenverhalen bevat de Kalevala niet-verhalende passages, zoals richtlijnen voor bruid en bruidegom en bijvoorbeeld verhandelingen over het brouwen van bier en de bewerking van ijzer.

Medewerkers
Tijdens ons openbare eindconcert op zaterdag 18 juni 2011 zal de muziek worden afgewisseld door voordrachten uit de Kalevala door Satu Antilla, een geboren Finse, die de taal en cultuur van die tijd tot leven weet te brengen. Drs. Adriaan van der Hoeven, docent en onderzoeker aan de afdeling Finoegrische talen en culturen van de Rijksuniversiteit Groningen zal het concert inleiden. Hij is een echte Kalevala-kenner en gebruikt de Kalevala veel in zijn onderzoek, colleges en lezingen.

Componisten
Bij een concert horen natuurlijk ook componisten. Veel mensen denken bij de combinatie Finland en muziek aan Jean Sibelius. Zijn invloed op de Finse klassieke muziek is tot op de dag van vandaag enorm groot. Vrijwel alle Finse componisten van zijn tijd en van na hem, zijn op een of andere manier met Sibelius verbonden. De componist die zich het meest heeft kunnen losmaken van de invloed van Sibelius was Uuno Klami (1900-1961). Wij spelen een aantal delen uit zijn Kalevala suite. In dit stuk is zo duidelijk de invloed van Strawinsky te horen dat het ook de 'Finse Sacre’ wordt genoemd. Hij schreef het stuk uit onvrede over de manier waarop andere componisten sibeliuss.jpgde Kalevala muzikaal hadden weergegeven. Klami voltooide de eerste versie in 1933, maar het kostte hem tien jaar om het stuk te perfectioneren en in 1943 verscheen uiteindelijk de definitieve versie. De suite is, met zijn verwijzing naar het nationale epos, een van de populairste werken binnen de Finse klassieke muziek.
In tegenstelling tot Klami, werd de componist Frans Oskar Merikanto (1868-1924) overschaduwd door zijn tijdgenoot Sibelius en later door zijn zoon Aarre Merikanto. Merikanto is vooral een Finse bekendheid gebleven. Zijn composities zijn traditioneel te noemen. Dit is ook duidelijk hoorbaar in het stuk Valse Lente dat wij op het repertoire hebben staan. Een heel andere verbintenis met Sibelius had de componist Robert Kajanus (1856 – 1933). Wij spelen een van zijn populaire Finse rapsodies (no.2 opus 5). Hij is van groot belang geweest voor de carrière van Sibelius. Kajanus was een autoriteit aangaande de interpretatie van het werk van zijn tijdgenoot. Hij heeft ervoor gezorgd dat het werk van Sibelius in vele landen over de wereld werd uitgevoerd. Door de inspanningen van Kajanus was Sibelius de eerste componist die ook buiten de Finse grenzen grote bekendheid kreeg.

Repertoire
Jean Sibelius - Finlandia, Karelia Suite en Valse Triste
Uuno Klami - Kalevala Suite
Robert Kajanus - Rhapsodie opus 5
Oskar Merikanto - Valse Lente
Dirigent: Haiko Boonstra
Mmv Drs. Adriaan van der Hoeven (inleiding) en Satu Anttila (voordracht)

Finlandia
Zaterdag 18 juni 2011, a
anvang 20:00 uur
Locatie: Wilhelminakerk
Hoek Hobbemastraat-Paulus Potterstraat
, Utrecht
Entree: € 10,- en € 7,- (kinderen t/m 12 jaar en Vrienden van het Ad Hoc Orkest)
inclusief een gratis welkoms- en pauzedrankje

Repetitieweekend Ermelo
Het begint er sterk op te lijken dat de aard van het repetitieweekend, vooral bedoeld om de muzikale puntjes op de i te zetten, verandert van karakter. Waren voorheen een goede repetitiezaal en een eigen keuken een absolute must, inmiddels maken de leden, inclusief de dirigent, zich vooral druk over de aanwezigheid van een volleybalveld, tafeltennistafel en trampoline. De hoeveelheid hardlopers en wandelaars, en de vele verlekkerde blikken richting het aanpalende paintballperceel waren niet gering. Ze schetsen allemaal dezelfde trend, net als de extreem vroege bedtijd van het gezelschap op zaterdagavond: volgende keer gaan we op sportweekend.
sport05sc.jpg sport06sc.jpg
sport07sc.jpg sport08sc.jpg sport01sc.jpg
sport09sc.jpg sport10sc.jpg sport12sc.jpg
sport13sc.jpg sport04sc.jpg
 
Voorzitterswisseling

Als voorzitter van ons orkest heeft Mieke Lanen zich de afgelopen vijf jaar volop ingezet om ons orkest te laten groeien en bloeien. En dat is haar uitstekend gelukt. Het ledenbestand is toegenomen, de diversiteit in leeftijden is nog groter, het spelniveau is toegenomen en ondertussen bleef het sterkste punt van ons orkest, met plezier samenspelen, stevig overeind. Mieke heeft kans gezien haar enorme Utrechtse netwerk in te zetten ten bate van het orkest. Natuurlijk kwam Maarten van Rossem een inleiding geven bij het American Beauties-project. voorzitterscs.jpgEn voor het lustrum in 2009 wilde Arie Abbenes graag spelen op het Domcarillon en keerde Louis Andriessen terug naar zijn Utrechtse wortels om het lustrumboek in ontvangst te nemen. Allemaal via via, maar vooral via Mieke. Kortom, het Ad Hoc Orkest werd naar buiten toe geweldig goed gerepresenteerd. Binnen het orkest was het Mieke die de contacten onderhield met leden die, om welke reden dan ook, even niet konden meespelen. Een kaartje, een bloemetje of een telefoontje behoorden tot de vaste rituelen. De heel enkele keer dat er iemand streng toegesproken moest worden ging ze dat niet uit de weg. En dat allemaal terwijl de lopende orkestzaken gewoon doorgingen. Toen Mieke in 2006 aantrad was haar plan om maximaal vijf jaar in het bestuur te blijven. Ze heeft woord gehouden. Op de Algemene ledenvergadering van afgelopen maart heeft ze de voorzittershamer lachend overgedragen aan Hanneke Faber. Hanneke, die sinds 2010 meespeelt, is muziekdocent en werkt voor een agentschap voor musici. We gaan met onze nieuwe voorzitter ongetwijfeld ook weer goede tijden tegemoed. En Mieke? Die blijft gelukkig lekker meestrijken bij de altviolen.

Pauken in een nieuwe jas
Na een fraai staaltje van pauken-pampering in het voorjaar van 2010, toen onze pauken bij de firma Pustjens Percussion eindelijk weer eens van nieuwe vellen zijn voorzien, drong het tot ons door dat er aan hun verblijfplaats ook iets gedaan moest worden. Tot nu toe hadden ze een knus hoekje in een kantoorkamer, ergens in een natuurrkundelaboratorium op de Uithof. Daar begonnen ze echter nogal in de weg te staan. Ook de voortdurende verhuizingen van en naar de Mytylschool waren niet echt handig. We zijn daarom enorm blij met de toestemming om de pauken voortaan in de school te kunnen laten staan. In hun nieuwe flightcases leven ze ineens enorm op stand. Nog een voordeel: onze vast paukenist kan nu elke keer mee komen repeteren.
paukenpleks.jpg paukendeurs.jpg paukenplek2sc.jpg
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •