Nieuwsbrief januari 2012


Ope
flyernj2011.jpgnbaar concert 28 januari 2012
Mozart, Borodin en Dvorák

Na de besloten concerten die we dit najaar hebben gegeven wordt het nu tijd voor ons openbare concert dat we elk seizoen voor vrienden, familie en belangstellenden geven. Op zaterdagavond 28 januari a.s. is het zo ver. U bent van harte welkom in de Wilhelminakerk te Utrecht. Over de meeste stukken die we op het repertoire hebben staan heeft u al in eerdere nieuwsbrieven kunnen lezen en mocht u dat gemist hebben dan kunt u daarvoor op onze site terecht. Een korte toelichting op de achtste symfonie (of vierde, of zevende?) van Dvorák heeft u nog van ons te goed. Daarover leest u meer elders in deze nieuwsbrief.

Verder willen we u graag laten weten dat het vanaf nu mogelijk is om kaarten voor dit concert te reserveren.
reserveren30.gif


Concert zaterdagavond 28 januari 2012
Dirigent: Haiko Boonstra
Aanvang 20:00 uur   Kassa open: 19:30 uur
Locatie: Wilhelminakerk
Hoek Hobbemastraat-Paulus Potterstraat, Utrecht

Toegang: € 10,- en € 7,- (kinderen t/m 12 jaar en Vrienden van het Ad Hoc Orkest)
inclusief een gratis welkomst- en pauzedrankje

Repertoire

Wolfgang Amadeus Mozart - Ouverture Le nozze di Figaro (1786)
Anatoli Liadov - 8 Russische volksliederen (1906)
Aleksandr Borodin - In de steppen van Centraal Azië (1880)
Antonín Dvorák - Symfonie no. 8 (1889)

Ontwerp affiche De Kleine Koning

Antonín Dvorák - Symfonie no. 8. Of 4? Of 7?
Tijdens ons concert op zaterdag 28 januari spelen we de 8e symfonie van Dvorák. Afgelopen maanden hebben we met veel plezier op dit stuk gestudeerd en een aantal van u heeft al een voorproefje mogen beluisteren tijdens de openbare repetitie op 16 novenber jl. Toen het werk op de eerste repetitie na de zomervakantie opengeslagen werd ontstond er enige verwarring. Hadden we wel de juiste symfonie op de lessenaar staan? De voorkant liet ons in de waan dat het om de 4e symfonie ging. Wetende dat onze bibliothecaris hierin geen vergissingen maakt, zijn we aan de slag gegaan en de klanken maakten gelukkig al snel duidelijk dat we aan het juiste werk begonnen waren.
Maar waarom die verwarring? Een kleine duik in de geschiedenis maakt het duidelijk. Net als tegenwoordig, paste men in de 19e eeuw handige verkooptechnieken toe. De uitgever van Dvorák’s werk, Simrock, gaf een aantal symfonie4cs.jpgvroege werken veel hogere opusnummers dan ze eigenlijk verdienden op basis van de chronologie. Zo wekte hij de indruk dat het om een gerenommeerd componist ging die al een hoop werken op zijn naam had staan. Dvorák zelf gaf nieuwe werken soms opzettelijk een lager nummer om ze zo, via een omweg weg, te kunnen publiceren bij een andere uitgever dan waar hij onder contract stond. Hierdoor zijn er zelfs dubbele nummers ontstaan. De nummering van de symfonieën is helemaal verwarrend. In eerste instantie werden ze genummerd op volgorde van uitgave, niet op volgorde van compositie. De eerste vier symfonieën gecomponeerd door Dvorák, werden gepubliceerd na de laatste vijf. Dit verklaart waarom de 8e symfonie eerst als nummer 4 is gepubliceerd en zijn beroemde, laatst gecomponeerde, 9e symfonie als nummer 5. En om de verwarring compleet te maken, paste Dvorák ook nog een eigen nummering toe. Hij noemde de 8e symfonie de 7e en de 9e symfonie de 8e. Tegenwoordig wordt de volgorde van compositie aangehouden, maar de verwijzing naar de traditionele opusnummers wordt nog vaak gedaan. Dus we spelen de 28e januari de 8e symfonie voor u, die is gepubliceerd als de 4e en door Dvorák zelf de 7e symfonie genoemd.

Concert Mytylschool Ariane de Ranitz, Utrecht
Heel voorzichtig begint het een traditie te worden: het kerstconcert op de Mytylschool, de school waar wij wekelijks repeteren. Na de primeur van vorig jaar was iedereen het er snel over eens dat, als het enigszins te regelen is, we het concert op school tot een traditie willen maken. Op 15 december veegden daarom de meeste orkestleden hun agenda schoon, zaten de kinderen en docenten stipt om negen uur klaar en konden we, aan de voet van de immense kerstboom in de hal, van start. Kleuters, basisschoolleerlingen, leerlingenvan het voortgezet onderwijs, hun docenten en veel therapeuten die op de school werkzaam zijn hebben genoten van oa Borodins Steppenschets, de kerstliedjes en de verhalen rondom de muziek. Aan de foto's is te zien dat de orkestleden het minstens zo naar hun zin hadden. Op naar volgend jaar!

mytylschool2011-09sc.jpg mytylschool2011-01cs.jpg
mytylschool2011-06cs.jpg mytylschool2011-08cs.jpg
mytylschool2011-07cs.jpg
mytylschool2011-03cs.jpg
mytylschool2011-02cs.jpg mytylschool2011-05cs.jpg

Foto's Joost Helberg
Bijdrage Dvorák: Regina de Jong

 


 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •