Nieuwsbrief november 2012

Benefietconcert Stichting Vriendschapsband Utrecht-León
Ons orkest is door de Stichting Vriendschapsband Utrecht-Léon uitgenodigd om op vrijdagavond 23 november 2012 een benefietconcert te geven in de Sint Willibrordkerk in Utrecht ten bate van de inwoners vanprojecten-svul.jpg León (Nigaragua).
De contacten tussen de gemeenten Utrecht en León stammen uit de jaren '80 van de vorige eeuw en sinds die tijd onderhouden de beide steden een zusterband. León kent grote armoede. 35% van de bewoners leeft van minder dan 1 euro per dag en 20% van de kinderen gaat niet naar school. De Stichting Vriendschapsband Utrecht-León zet zich in voor de bevolking van León en ondersteunt de uitwisseling van maatschappelijke organisaties. Men zamelt geld in om lokale projecten te ondersteunen m.b.t. vrouwenemancipatie, onderwijs, microkredieten en de bestrijding van huiselijk geweld. Verder wordt de bevolking van Utrecht geïnformeerd over de situatie in León en stimuleert de stichting de uitwisseling tussen allerlei gelijksoortige groepen in de beide steden.
Al eerder regelde de stichting een benefietconcert om fondsen te werven, maar het is voor eerst dat ze daarvoor een symfonie-orkest hebben uitgenodigd. Als orkest met Utrechtse wortels en met een sociaal gezicht hebben we de uitnodiging met plezier geaccepteerd. Op vrijdagavond 23 november 2012 kunt u komen luisteren in de prachtige Sint Willibrordkerk Utrecht. Omdat het voor ons nog vroeg in het seizoen is slogo_svul.jpgpelen we deels nieuw repertoire, o.a. Symfonie Nr. 2 van Borodin, en hernemen we twee stukken die we eerder speelden; 8 Russische volksliederen van Liadov en de Scènes pittoresques van Massenet.

Vrijdagavond 23 november 2012
Dirigent: Haiko Boonstra
Aanvang 20:15 uur, kerk open 19:30 uur
Locatie: Sint Willibrordkerk
Minrebroederstraat 21    3512 GS Utrecht
Toegang: € 10,-, Kaarten aan de kerk.
De opbrengsten komen ten goede aan de projecten in León.


Repetitieweekend najaar 2012

Er is het afgelopen weekend weer flink doorgestreken en doorgeblazen om het repertoire van dit najaar goed in de vingers te krijgen. Het hele weekend is er onder leiding van Haiko Boonstra en Carolus Le Heux de Saint Denis, onze blazersrepetitor, hard gewerkt aan Borodin en Tsjaikovski. Natuurlijk met de nodige pauzes om bij te praten en een gezamenlijke borrel/maaltijd op zaterdagavond. Tegelijkertijd is het muzikale geheugen van de leden op de proef gesteld bij het hernemen van Massenet en Liadov. Die staan op het programma van het benefietconcert op 23 november. Uitslag van de test? Een geheugen zo fris als dat van een 25-jarige. De beide stukken zitten er nog stevig in en dat leidde bij een van de leden tot de volgende opmerking: Goh, het waren toch vooral mijn vingers die nog precies wisten wat ze moesten doen, niet mijn hoofd. Dat lijkt ons een mooie basis voor het ware muziekmaken.
reptweekndnj2012-01cs.jpg reptweekndnj2012-02cs.jpg reptweekndnj2012-03cs.jpg
reptweekndnj2012-04cs.jpg reptweekndnj2012-05cs.jpg
reptweekndnj2012-06cs.jpg reptweekndnj2012-07cs.jpg
reptweekndnj2012-08cs.jpg reptweekndnj2012-09cs.jpg reptweekndnj2012-10cs.jpg

Repertoire najaar 2012

Alexander Borodin - Symfonie Nr. 2 (1869-1876)
U kunt al komen luisteren in de Sint Willibrordkerk, maar ook bij ons openbare concert op
zaterdagavond 26 januari 2013 staat de tweede symfonie van Alexander Borodin op het programma. Hier volgt wat achtergrondinformatie.
Borodin is de buitenechtelijke zoon van een Georgische edelman maar dat gegeven staat een goede opleiding, met o.a. pianolessen, niet in de weg. Later studeert hij geneeskunde en chemie en pas in 1862, hij is dan bijna 30 jaar, krijgt hij zijn eerste compositie-lessen. Gedurende zijn leven bouwt hij aan een relatief klein oeuvre. Muziek blijft voor hem een hobby en zijn loopbaan als chemicus en fysicus krijgt prioriteit. Toch heeft hij, als lid van Het machtige hoopje waartoe ook Liadov, Moesorgsky en Rimsky-Korsakov behoren, een grote i
nvloed op de ontwikkeling van de Russische muziek.
In 1869 wordt zijn eerste symfonie uitgevoerd en in dat jaar begint hij ook aan zijn bekendste compositie, de opera Prins Igor. Hij ziet geen kans die zelf af te maken. Wel componeert hij o.a. twee symfonieën, twee strijkkwartetten en het symfonische gedicht In de steppen van Centraal Azië. Ook zijn derde symfonie krijgt hij niet af.
Borodin heeft een ingenieuze wijze van componeren en s
leutelt lang aan zijn partituren. Het werk aan Symfonie Nr 2 duurt maar liefst van 1869 tot 1876. Ondertussen werkt hij ook aan Prins Igor en de verwachtschap tussen de twee stukken is dan ook groot.
Zijn tweede symfonie bestaat uit vier delen, elk met een eigen karakter. Toch vormen ze samen onmiskenb
borodins.jpgaar een geheel. Borodin gaat in het robuuste eerste deel meteen stevig van start. Er is een mars-achtig thema bij de strijkers te horen  en een lyrische melodie uit de Russische volksmuziek bij de blazers. Het tweede deel, een scherzo, heeft hij in een 4/4 maat geschreven in plaats van de meer voor de hand liggende 3/4 maat. Het dromerige andante (deel drie) wordt gevolgd door een fel en levendig allegro als finale waarbij de luisteraar het gevoel krijgt op een (dorps)feest terecht te zijn gekomen.
Naast de tweede symfonie van Borodin spelen we dit najaar ook de tweede Spaanse ouverture van Glinka en het Vioolconcert van
Tsjaikovski met Rosanne Philippens als soliste.

Openbaar concert zaterdagavond 26 januari 2013

Dirigent: Haiko Boonstra
Solist: Rosanne Philippens
Aanvang 20:00 uur
Locatie: Wilhelminakerk
Hoek Hobbemastraat-Paulus Potterstraat, Utrecht


Repertoire
Mikhail Glinka - Spaanse Ouverture Nr.2 - Herinnering aan een zomernacht in Madrid (1851)
Alexander Borodin - Symfonie Nr. 2 (1869-1876)
Peter Tsjaikovski - Vioolconcert, Op.35 (1878)

Foto's: Helma Vranken en
Sanne de Vries
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •